Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 21.02.2024 03:46 SEČ


Základní údaje
Kód: ZSNVA
Identifikace ISKO: 1134
Lokalita: Štítná n.Vláří
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: Státní síť imisního monitoringu, EUROAIRNET
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421046
 
E-mail: jachym.brzezina@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Vrcholová partie Bílých Karpat. CHKO Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní. Veličiny WVm a WDm nejsou verifikovány.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 96 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004
1 1 47 RAD_A [RAD_A] - RAD [dosimetr] µmSv/hod Ano Ano 0 N N A N N N 1h 15.10.2004
1 1 47 RAD_A [RAD_A] - RAD [dosimetr] µmSv/hod Ano Ano 0 N N A N N N 10min 15.10.2004
1 1 47 RAD_B [RAD_B] - RAD [dosimetr] µmSv/hod Ano Ano 0 N N A N N N 1h 15.10.2004
1 1 47 RAD_B [RAD_B] - RAD [dosimetr] µmSv/hod Ano Ano 0 N N A N N N 10min 15.10.2004
1 1 47 RAD_C [RAD_C] - RAD [dosimetr] µmSv/hod Ano Ano 0 N N A N N N 1h 15.10.2004
1 1 47 RAD_C [RAD_C] - RAD [dosimetr] µmSv/hod Ano Ano 0 N N A N N N 10min 15.10.2004
1 1 36 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2004
1 1 36 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2004
1 1 36 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2004
1 1 36 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2004
1 1 36 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2004
1 1 36 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2004
1 1 36 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2004
1 1 36 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2004
1 1 41 h [relativní vlhkost vzduchu] - HAIR [vlasový vlhkoměr] % Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2004
1 1 43 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2004
1 1 43 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2004
1 1 41 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2004
1 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 15.01.1994 16.04.2003
1 1 0 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 15.01.1994 16.04.2003
1 1 0 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 15.01.1994 16.04.2003
1 1 0 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 15.01.1994 16.04.2003
1 1 22 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 16.04.2003 31.12.2003
1 1 0 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 03.10.1994 16.04.2003
1 1 0 SPM [suspendované částice] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 15.01.1994 02.10.1994
1 1 41 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 30min 15.01.1994 31.12.2003
1 1 41 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 30min 15.01.1994 31.12.2003
1 1 0 T [teplota (blíže neurčená)] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 N N N N N N 30min 15.01.1994 31.12.2003
1 1 41 h [relativní vlhkost vzduchu] - HAIR [vlasový vlhkoměr] % Ne Ne 0 N N N N N N 30min 15.01.1994 31.12.2003
1 1 43 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ne Ne 0 N N N N N N 30min 16.04.2003 31.12.2003
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ-pob.Brno-AMS
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421044
 
E-mail: zuzana.vranova@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ-Brno AIM
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421046
 
E-mail: jachym.brzezina@chmi.cz