Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.10.2023 04:38 SELČ


Základní údaje
Kód: ZROZA
Identifikace ISKO: 2512
Lokalita: Rožnov pod Radhoštěm
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ENVItech Bohemia s.r.o.
Ovocná 1021/34
161 00 Praha 6
Tel.: 602 230 160
 
E-mail: adamec@envitech.eu
Cíl měřicího programu
určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner typu Hot Spot (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 147 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 20.12.2021
1 1 147 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 20.12.2021
1 1 147 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 20.12.2021
1 1 88 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 20.12.2021
1 1 88 PM₁₀ [částice PM10] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 20.12.2021
1 1 125 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ano Ano 0 N N N N N N 1h 20.12.2021
1 1 125 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ano Ano 0 N N N N N N 1h 20.12.2021
1 1 124 p [atmosférický tlak] - APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ano Ano 0 N N N N N N 1h 20.01.2021
1 1 148 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ano Ano 0 N N N N N N 1h 20.12.2021
1 1 148 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ano Ano 0 N N N N N N 1h 20.12.2021
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ENVItech Bohemia s.r.o.
Ovocná 1021/34
161 00 Praha 6
Tel.: 602 230 160
 
E-mail: adamec@envitech.eu
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ENVItech Bohemia s.r.o.
Ovocná 1021/34
161 00 Praha 6
Tel.: 602 230 160
 
E-mail: adamec@envitech.eu