Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód: ZOTMA
Identifikace ISKO: 1961
Lokalita: Otrokovice-město
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ENVItech Bohemia s.r.o.
Ovocná 1021/34
161 00 Praha 6
Tel.: 602 230 160
 
E-mail: adamec@envitech.eu
Cíl měřicího programu
určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 19 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2014
1 1 19 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2014
1 1 19 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2014
1 1 21 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2014
1 1 88 PM 1 [jemné částice PM1] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2014
1 1 88 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2014
1 1 88 PM₁₀ [částice PM10] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2014
1 1 35 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2014
1 1 35 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 N N N N N N 10min 01.01.2014
1 1 35 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2014
1 1 35 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 N N N N N N 10min 01.01.2014
1 1 114 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2014
1 1 48 RAIN [množství srážek] - RAIN [automatický srážkoměr] mm Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2014
1 1 114 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2014
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ENVItech Bohemia s.r.o.
Ovocná 1021/34
161 00 Praha 6
Tel.: 602 230 160
 
E-mail: adamec@envitech.eu
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ENVItech Bohemia s.r.o.
Ovocná 1021/34
161 00 Praha 6
Tel.: 602 230 160
 
E-mail: adamec@envitech.eu