Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 11.01.2023 08:28 SEČ


Základní údaje
Kód: ZKRO0
Identifikace ISKO: 1741
Lokalita: Kroměříž-ZÚ
Typ měřicího programu: Měření těžkých kovů v PM10
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ostravě -prac.Kroměříž
Havlíčkova 792/13
76701 Kroměříž
Tel.: 573330710
 
E-mail: roman.neruda@zuova.cz
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná)
Poznámka
Stanice umístěna před budovou KHS a ZÚ, u komunikace ze středu města k nemocnici a mimo město. V okolí většinou starší bytová zástavba z přelomu století a první poloviny století, částečně novější. V širším okolí areál nemocnice, psychiatrické nemocnice, vojenských kasáren.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 Be [beryllium] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 14d 01.01.2006 12.03.2006
1 1 0 Cr [chrom] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 14d 01.01.2005 31.12.2009
1 1 0 Mn [mangan] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 14d 01.01.2005 31.12.2009
1 1 0 Ni [nikl] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 14d 01.01.2005 31.12.2009
1 1 0 Cu [měd] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 14d 01.01.2006 12.03.2006
1 1 0 As [arsen] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 14d 01.01.2005 31.12.2009
1 1 0 Cd [kadmium] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 14d 01.01.2005 31.12.2009
1 1 0 Pb [olovo] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 14d 01.01.2005 31.12.2009
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ se sídlem v Ostravě
Havlíčkova 792/13
76701 Kroměříž
Tel.: 573330710
 
E-mail: roman.neruda@zuova.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ se sídlem v Ostravě
Havlíčkova 792/13
76711 Kroměříž
Tel.: 573330710
 
E-mail: roman.neruda@zuova.cz