Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód: VDZRA
Identifikace ISKO: 1627
Lokalita: Dzierzoniow
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
Zaklad Ochrony Srodowiska ATMON
Ul. Wolnosci 150
JELENIA GORA
Tel.: +4875 7526082
 
E-mail:
Cíl měřicího programu
určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 25 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2005
1 1 68 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2005 31.12.2020
1 1 69 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2005 31.12.2020
1 1 69 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2005 31.12.2020
1 1 69 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2005 31.12.2020
1 1 0 WV [rychlost větru] - ELMAG [elektromagnetická metoda] m/s Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2006 31.12.2020
1 1 0 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2006 31.12.2020
1 1 0 p [atmosférický tlak] - APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2006 31.12.2020
1 1 0 T [teplota (blíže neurčená)] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2006 31.12.2020
1 1 0 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2006 31.12.2020
1 1 0 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2006 31.12.2020
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 Zaklad Ochrony Srodowiska ATMON
Ul. Wolnosci 150
JELENIA GORA
Tel.: +4875 7526082
 
E-mail:
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 SWIOS' Jelenia Góra
Ul. Warszavska 28
Jelenia Góra
Tel.: +4875 7649445
 
E-mail: