Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.04.2021 04:37 SELČ


Základní údaje
Kód: UUMOP
Identifikace ISKO: 1862
Lokalita: Ústí n.L.-Moskevská
Typ měřicího programu: Měření PAHs
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem
Moskevská 15
40002 Ústí n.L.
Tel.: 477751220
 
E-mail: zdenek.koval@zuusti.cz
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 Fen [fenantren] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 31.12.1999
1 1 0 A [antracen] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 31.12.1999
1 1 0 Flu [fluoranten] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 31.12.1999
1 1 0 Pyr [pyren] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 31.12.1999
1 1 0 BaA [benzo[a]antracen] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 31.12.1999
1 1 0 Chry [chrysen] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 31.12.1999
1 1 0 BbF [benzo[b]fluoranten] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 31.12.1999
1 1 0 BkF [benzo[k]fluoranten] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 31.12.1999
1 1 0 BaP [benzo[a]pyren] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 31.12.1999
1 1 0 I123cdP [indeno[1,2,3-cd]pyren] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 31.12.1999
1 1 0 DBahA [dibenzo[a,h]antracen] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 31.12.1999
1 1 0 BghiPRL [benzo[g,h,i]perylen] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 31.12.1999
1 1 0 PAHs [polycyklické aromatické uhlovodíky-suma] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 31.12.1999
1 1 0 PAHs_TEQ [toxický ekvivalent sumy PAH] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 31.12.1999
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem
Pasterova 9
400 02 Ústí nad Labem
Tel.: 477 751 230
 
E-mail: hana.smolikova@zuusti.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ se sídlem v Ústí n/L-ZL Ústí n. Labem
Pasterova 9
400 01 Ústí n.L.
Tel.: 477751230
 
E-mail: hana.smolikova@zuusti.cz