Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.04.2021 04:37 SELČ


Základní údaje
Kód: UUMOK
Identifikace ISKO: 1863
Lokalita: Ústí n.L.-Moskevská
Typ měřicího programu: Kombinované měření
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem
Moskevská 15
40002 Ústí n.L.
Tel.: 477751220
 
E-mail: zdenek.koval@zuusti.cz
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - CLM [coulometrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 20.01.1987 31.12.1987
1 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.02.1981 01.09.1993
1 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.10.1994 20.09.1999
1 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - CLM [coulometrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1986 01.04.1990
1 1 0 SOₓ [suma oxidů síry] - TRB [turbidimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1981 31.03.1990
1 1 0 NOₓ [oxidy dusíku] - TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 06.05.1980 14.06.1990
1 1 0 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 15.06.1990 20.09.1999
1 1 0 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 25.05.1988 07.10.1999
1 1 0 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 7d 01.01.1994 06.10.1999
1 1 0 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.05.1980 07.10.1999
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem
Pasterova 9
400 02 Ústí nad Labem
Tel.: 477 751 230
 
E-mail: hana.smolikova@zuusti.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ se sídlem v Ústí n/L-ZL Ústí n. Labem
Pasterova 9
400 01 Ústí n.L.
Tel.: 477751230
 
E-mail: hana.smolikova@zuusti.cz