Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.04.2021 04:37 SELČ


Základní údaje
Kód: UUKPM
Identifikace ISKO: 1457
Lokalita: Ústí n.L.-ZÚ- Pasteurova
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem
Pasteurova 9
400 01 Ústí n/L
Tel.: 477 751 542
 
E-mail: pavel.knedlik@zuusti.cz
Cíl měřicího programu
určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 21.09.1999 31.12.2007
1 1 0 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.2008 31.12.2009
1 1 0 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.2008 31.12.2009
1 1 0 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 21.09.1999 31.12.2007
1 2 0 PM₁₀ [částice PM10] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.07.2004 31.12.2015
1 1 0 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 07.10.1999 30.06.2004
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem
Pasterova 9
400 02 Ústí nad Labem
Tel.: 477 751 230
 
E-mail: hana.smolikova@zuusti.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ se sídlem v Ústí n/L-ZL Ústí n. Labem
Pasterova 9
400 01 Ústí n.L.
Tel.: 477751230
 
E-mail: hana.smolikova@zuusti.cz
Dodavatel dat č. 2 ZÚ se sídlem v Ústí n. L.
Pasteurova 9
400 01 Ústí n. Labem
Tel.: 477 751 542
 
E-mail: pavel.knedlik@zuusti.cz