Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 15.01.2021 10:24 SEČ


Základní údaje
Kód: UTENM
Identifikace ISKO: 1856
Lokalita: Teplice-Panoráma
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
neurčeno

Tel.:
 
E-mail:
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1981 01.05.1992
2 1 0 NOₓ [oxidy dusíku] - TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1983 01.05.1992
1 1 0 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1981 01.05.1992
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 neurčeno

Tel.:
 
E-mail:
Laboratoř č. 2 Merlin Laboratory
Pražská 1948
39301 Pelhřimov
Tel.: 0366/22506
 
E-mail:
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 OHS-Kolín
U nemocnice 3
28021 Kolín III.
Tel.: 0321/739030
 
E-mail: