Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 15.01.2021 10:24 SEČ


Základní údaje
Kód: URUSK
Identifikace ISKO: 329
Lokalita: Rumburk-dět.střed.
Typ měřicího programu: Kombinované měření
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
neurčeno

Tel.:
 
E-mail:
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Rumburk, Jiříkovská ul., uprostřed města, plechová skříň v zahradě.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - CLM [coulometrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 19.05.1989 01.11.1993
1 1 0 NOₓ [oxidy dusíku] - TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 19.05.1989 06.11.1993
1 1 0 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.05.1990 02.01.1996
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ se sídlem v Ústí n. L.-prac. Děčín
Březinova 3
40683 Děčín 1
Tel.: 477751310
 
E-mail:
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ v Ústí n.Labem-oblast.prac.Děčín
Březinova 3
40683 Děčín 1
Tel.: 477751310
 
E-mail: