Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 26.05.2023 04:41 SELČ


Základní údaje
Kód: UMLAA
Identifikace ISKO: 1330
Lokalita: Milá
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ORGREZ, a.s.
Budovatelů 2531
43401 Most
Tel.: 476702785
 
E-mail: zdenek.chmela@orgrez.cz
Cíl měřicího programu
určení vlivu význač. zdrojů na hladinu imisí
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 63 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ne 0 A A A A N A 1h 01.01.2006
1 1 65 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 A A A A N A 1h 01.01.2006
1 1 65 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 A A A A N A 1h 01.01.2006
1 1 65 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 A A A A N A 1h 01.01.2006
1 1 62 PM₁₀ [částice PM10] - OPTO-RADIO [optoradiometrická metoda] µg/m³ Ano Ne 0 A A A A A A 1h 01.01.2010
1 1 90 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 1h 20.05.2011
1 1 90 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ne 0 N N N N N N 1h 20.05.2011
1 1 40 T10m [teplota 10m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2010
1 1 63 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 31.12.2005
1 1 65 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.02.2004 31.12.2005
1 1 65 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.02.2004 31.12.2005
1 1 65 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.02.2004 31.12.2005
1 1 38 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2006 19.05.2011
1 1 38 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 31.12.2005
1 1 39 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2006 19.05.2011
1 1 38 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 31.12.2005
1 1 40 T10m [teplota 10m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1997 31.12.2005
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ORGREZ,a.s.-Zkušební labor. Most č.1179
Budovatelů 2531
43401 Most
Tel.: 476702785
 
E-mail: jan.pomahac@orgrez.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ORGREZ,a.s.
Budovatelů 2531
43401 Most
Tel.: 476702785
 
E-mail: zdenek.chmela@orgrez.cz