Information about air quality in the Czech Republic

Measuring programme table

Updated: 2023-10-10 04:38 CEST


Basic data
Code: ULOMA
Old ISKO number: 1507
Locality: Lom
Type of measuring programme: Automated measuring program
Measuring networks: AMS-SRS, National air pollution monitoring network
Administrator
ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 053
 
E-mail: petr.goll@chmi.cz
Target of the measuring programme
Evalution of total level of concentrations beckground, Usage for operational management and regulation (SRVS)
Cover
container (air-conditioned)
Note
Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní.
Measurements
Lab. Supp. Instr. Component Sampling method Measuring method Unit A R Par. Acc. ICT Met. tr. Valid. Tests ek. Uncert. Interval Date of start Date of end
1 1 93 SO₂ [sulphur dioxide] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Yes Yes 0 A A A A R A 1h 2004-11-12
1 1 93 SO₂ [sulphur dioxide] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Yes Yes 0 A A A A R A 10min 2004-11-12
1 1 94 NO [nitrogen monoxide] - CHLM [chemiluminescence] µg/m³ Yes Yes 0 A A A A R A 1h 2004-11-12
1 1 94 NO₂ [nitrogen dioxide] - CHLM [chemiluminescence] µg/m³ Yes Yes 0 A A A A R A 1h 2004-11-12
1 1 94 NOₓ [nitrogen oxides] - CHLM [chemiluminescence] µg/m³ Yes Yes 0 A A A A R A 1h 2004-11-12
1 1 96 O₃ [ozone] - UVABS [UV-absorption] µg/m³ Yes Yes 0 A A A A R A 1h 2004-11-12
1 1 25 PM₂.₅ [fine particles PM2.5] - RADIO [radiometry - beta ray absorption] µg/m³ Yes Yes 0 A N A A A A 1h 2015-04-21
1 1 25 PM₁₀ [particles PM10] - RADIO [radiometry - beta ray absorption] µg/m³ Yes Yes 0 A N A A A A 1h 2004-11-12
1 1 35 WV [wind velocity] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] m/s Yes Yes 0 N N A N N N 1h 2006-01-01
1 1 35 WV [wind velocity] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] m/s Yes Yes 0 N N A N N N 10min 2006-01-01
1 1 35 WD [wind direction] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] deg Yes Yes 0 N N A N N N 1h 2006-01-01
1 1 35 WD [wind direction] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] deg Yes Yes 0 N N A N N N 10min 2006-01-01
1 1 35 WVm [short-term wind velocity maximum] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] m/s Yes Yes 0 N N A N N N 1h 2006-01-01
1 1 35 WVm [short-term wind velocity maximum] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] m/s Yes Yes 0 N N A N N N 10min 2006-01-01
1 1 35 WDm [short-term wind direction maximum] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] deg Yes Yes 0 N N A N N N 1h 2006-01-01
1 1 35 WDm [short-term wind direction maximum] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] deg Yes Yes 0 N N A N N N 10min 2006-01-01
1 1 97 h [relative air humidity (h. of air)] - CAP [capacitance sensor] % Yes Yes 0 N N A N N N 1h 2004-11-12
1 1 43 GLRD [global radiation] - TDM [temperature difference method] W/m 2 Yes Yes 0 N N A N N N 1h 2004-11-12
1 1 43 GLRD [global radiation] - TDM [temperature difference method] W/m 2 Yes Yes 0 N N A N N N 10min 2004-11-12
1 1 97 T2m [temperature 2m above terrain] - PT100 [resistance method] K Yes Yes 0 N N A N N N 1h 2004-11-12
1 1 37 WV [wind velocity] - ELMAG [electromagnetic method] m/s No No 0 N N N N N N 1h 2004-11-12 2005-12-31
1 1 37 WV [wind velocity] - ELMAG [electromagnetic method] m/s No No 0 N N N N N N 10min 2004-11-12 2005-12-31
1 1 37 WD [wind direction] - OPEL [optoelectronic method] deg No No 0 N N N N N N 1h 2004-11-12 2005-12-31
1 1 37 WD [wind direction] - OPEL [optoelectronic method] deg No No 0 N N N N N N 10min 2004-11-12 2005-12-31
1 1 37 WVm [short-term wind velocity maximum] - ELMAG [electromagnetic method] m/s No No 0 N N N N N N 1h 2004-11-12 2005-12-31
1 1 37 WVm [short-term wind velocity maximum] - ELMAG [electromagnetic method] m/s No No 0 N N N N N N 10min 2004-11-12 2005-12-31
1 1 37 WDm [short-term wind direction maximum] - OPEL [optoelectronic method] deg No No 0 N N N N N N 1h 2004-11-12 2005-12-31
1 1 37 WDm [short-term wind direction maximum] - OPEL [optoelectronic method] deg No No 0 N N N N N N 10min 2004-11-12 2005-12-31
List of laboratories
Laboratory number 1 CHMI-Usti n/L AIM
pošt. přihrádka 2
400 11 Ústí nad Labem
Tel.: 472 706 053
 
E-mail: petr.goll@chmi.cz
List of data suppliers
Supplier number 1 ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí nad Labem
Tel.: 472 706 053
 
E-mail: petr.goll@chmi.cz