Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 15.01.2021 09:47 SEČ


Základní údaje
Kód: UKPCK
Identifikace ISKO: 419
Lokalita: Kopeček
Typ měřicího programu: Kombinované měření
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ORGREZ, a.s.
Budovatelů 2531
43401 Most
Tel.: 476702785
 
E-mail: zdenek.chmela@orgrez.cz
Cíl měřicího programu
neurčeno
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Poblíž hráze Nechranické nádrže.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - PTM [potenciometrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1981 31.12.1988
1 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - CLM [coulometrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1987 31.12.1987
1 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - CLM [coulometrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1986 15.12.1994
1 1 0 NOₓ [oxidy dusíku] - TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1981 31.12.1988
1 1 0 SPM [suspendované částice] - RFL [reflektometrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1981 31.12.1988
1 1 0 F⁻ [fluoridové ionty] - ISE-I. [iont. selektivní elektroda] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1981 31.12.1981
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ORGREZ,a.s.-Zkušební labor. Most č.1179
Budovatelů 2531
43401 Most
Tel.: 476702785
 
E-mail: jan.pomahac@orgrez.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ORGREZ,a.s.
Budovatelů 2531
43401 Most
Tel.: 476702785
 
E-mail: zdenek.chmela@orgrez.cz