Information about air quality in the Czech Republic

Measuring programme table

Updated: 2023-01-14 03:35 CET


Basic data
Code: TSTDA
Old ISKO number: 1074
Locality: Studenka
Type of measuring programme: Automated measuring program
Measuring networks: National air pollution monitoring network , EUROAIRNET
Administrator
ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava - Poruba
Tel.: 596 900 218
 
E-mail: blanka.krejci@chmi.cz
Target of the measuring programme
Evalution of total level of concentrations beckground, Usage for operational management and regulation (SRVS)
Cover
container (air-conditioned)
Note
Velmi dobrá otevřená lokalita na okraji města Studénka. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní.
Measurements
Lab. Supp. Instr. Component Sampling method Measuring method Unit A R Par. Acc. ICT Met. tr. Valid. Tests ek. Uncert. Interval Date of start Date of end
1 1 93 SO₂ [sulphur dioxide] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Yes Yes 0 A A A A R A 1h 2004-01-01
1 1 93 SO₂ [sulphur dioxide] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Yes Yes 0 A A A A R A 10min 2004-01-01
1 1 94 NO [nitrogen monoxide] - CHLM [chemiluminescence] µg/m³ Yes Yes 0 A A A A R A 1h 2004-01-01
1 1 94 NO₂ [nitrogen dioxide] - CHLM [chemiluminescence] µg/m³ Yes Yes 0 A A A A R A 1h 2004-01-01
1 1 94 NOₓ [nitrogen oxides] - CHLM [chemiluminescence] µg/m³ Yes Yes 0 A A A A R A 1h 2004-01-01
1 1 95 CO [carbon monoxide] - IRABS [IR corel. absorption spectrometry] µg/m³ Yes Yes 0 A A A A R A 1h 2018-01-01
1 1 96 O₃ [ozone] - UVABS [UV-absorption] µg/m³ Yes Yes 0 A A A A R A 1h 2004-01-01
1 1 25 PM₂.₅ [fine particles PM2.5] - RADIO [radiometry - beta ray absorption] µg/m³ Yes Yes 0 A N A A A A 1h 2011-01-01
1 1 25 PM₁₀ [particles PM10] - RADIO [radiometry - beta ray absorption] µg/m³ Yes Yes 0 A N A A A A 1h 2004-01-01
1 1 35 WV [wind velocity] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] m/s Yes Yes 0 N N A N N N 1h 2004-01-01
1 1 35 WV [wind velocity] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] m/s Yes Yes 0 N N A N N N 10min 2004-01-01
1 1 35 WD [wind direction] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] deg Yes Yes 0 N N A N N N 1h 2004-01-01
1 1 35 WD [wind direction] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] deg Yes Yes 0 N N A N N N 10min 2004-01-01
1 1 35 WVm [short-term wind velocity maximum] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] m/s Yes Yes 0 N N A N N N 1h 2004-01-01
1 1 35 WVm [short-term wind velocity maximum] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] m/s Yes Yes 0 N N A N N N 10min 2004-01-01
1 1 35 WDm [short-term wind direction maximum] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] deg Yes Yes 0 N N A N N N 1h 2004-01-01
1 1 35 WDm [short-term wind direction maximum] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] deg Yes Yes 0 N N A N N N 10min 2004-01-01
1 1 97 h [relative air humidity (h. of air)] - CAP [capacitance sensor] % Yes Yes 0 N N A N N N 1h 2004-03-17
1 1 43 GLRD [global radiation] - TDM [temperature difference method] W/m 2 Yes Yes 0 N N A N N N 1h 2004-03-26
1 1 43 GLRD [global radiation] - TDM [temperature difference method] W/m 2 Yes Yes 0 N N A N N N 10min 2004-03-26
1 1 97 T2m [temperature 2m above terrain] - PT100 [resistance method] K Yes Yes 0 N N A N N N 1h 2004-01-01
1 1 17 SO₂ [sulphur dioxide] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Yes No 0 N N N N N N 30min 1994-07-20 2003-12-31
1 1 18 NO [nitrogen monoxide] - CHLM [chemiluminescence] µg/m³ Yes No 0 N N N N N N 30min 1994-07-20 2003-12-31
1 1 18 NO₂ [nitrogen dioxide] - CHLM [chemiluminescence] µg/m³ Yes No 0 N N N N N N 30min 1994-07-20 2003-12-31
1 1 18 NOₓ [nitrogen oxides] - CHLM [chemiluminescence] µg/m³ Yes No 0 N N N N N N 30min 1994-07-20 2003-12-31
1 1 22 O₃ [ozone] - UVABS [UV-absorption] µg/m³ Yes No 0 N N N N N N 30min 1998-01-01 2003-12-31
1 1 26 PM₁₀ [particles PM10] - RADIO [radiometry - beta ray absorption] µg/m³ Yes No 0 N N N N N N 30min 1994-10-11 2003-12-31
1 1 24 SPM [suspended particulate matter] - RADIO [radiometry - beta ray absorption] µg/m³ No No 0 N N N N N N 30min 1994-07-20 1994-10-10
1 1 38 WV [wind velocity] - OPEL [optoelectronic method] m/s No No 0 N N N N N N 30min 1995-01-01 2003-08-25
1 1 35 WV [wind velocity] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] m/s No No 0 N N N N N N 30min 2003-08-26 2003-12-31
1 1 38 WD [wind direction] - OPEL [optoelectronic method] deg No No 0 N N N N N N 30min 1995-01-01 2003-08-25
1 1 35 WD [wind direction] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] deg No No 0 N N N N N N 30min 2003-08-26 2003-12-31
1 1 40 T2m [temperature 2m above terrain] - PT100 [resistance method] K No No 0 N N N N N N 30min 1999-05-07 2003-12-31
List of laboratories
Laboratory number 1 CHMI-brand Ostrava AIM
K Myslivně 3/2182
708 00 Ostrava - Poruba
Tel.: 596 900 228
 
E-mail: ooco_ova@chmi.cz
List of data suppliers
Supplier number 1 CHMI-brand Ostrava AIM
K Myslivně 3/2182
708 00 Ostrava-Poruba
Tel.: 596 900 239
 
E-mail: ooco_ova@chmi.cz