Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 16.05.2024 05:10 SELČ


Základní údaje
Kód: TOROK
Identifikace ISKO: 1940
Lokalita: Ostrava-Radvanice OZO
Typ měřicího programu: Kombinované měření
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
702 00 Ostrava 1
Tel.: 596 200 361
 
E-mail: lucie.hellebrandova@zuova.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
L1 D1 63 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A N A 1h 01.01.2013
L1 D1 65 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A N A 1h 01.01.2013
L1 D1 65 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A N A 1h 01.01.2013
L1 D1 65 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A N A 1h 01.01.2013
L1 D1 129 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A N A 1h 01.01.2013
L1 D1 88 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A N A 1h 05.03.2024
L1 D1 88 PM₁₀ [částice PM10] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A N A 1h 05.03.2024
L1 D1 35 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2013
L1 D1 35 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2013
L1 D1 144 h [relativní vlhkost vzduchu] - HAIR [vlasový vlhkoměr] % Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2013
L1 D1 144 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2013
L1 D1 62 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A N A 1h 01.01.2013 20.03.2024
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 (L1) ZÚ-Ostrava
Partyzánské náměstí 7
702 00 Ostrava 1
Tel.: 596 200 361
 
E-mail: lucie.hellebrandova@zuova.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 (D1) ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 375
 
E-mail: hana.miturova@zuova.cz