Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.02.2022 03:37 SEČ


Základní údaje
Kód: TOREV
Identifikace ISKO: 1714
Lokalita: Ostrava-Radvanice ZÚ
Typ měřicího programu: Měření VOC
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
702 00 Ostrava 1
Tel.: 596 200 361
 
E-mail: lucie.hellebrandova@zuova.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 145 BZN [benzen] actabsorb [Active Adsorbent] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 A A A A N A 1d/6d 01.01.2004
1 1 145 TLN [toluen] actabsorb [Active Adsorbent] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 A A A A N A 1d/6d 01.01.2004
1 1 145 EBZN [etylbenzen] actabsorb [Active Adsorbent] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 A A A A N A 1d/6d 01.01.2011
1 1 145 XYs [xyleny-suma] actabsorb [Active Adsorbent] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 A A A A N A 1d/6d 01.01.2004
1 1 145 STYR [styren] actabsorb [Active Adsorbent] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 A A A A N A 1d/6d 01.01.2004
1 1 0 TCM [trichlormetan] actabsorb [Active Adsorbent] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.2004 31.12.2007
1 1 0 CCl4 [chlorid uhličitý] actabsorb [Active Adsorbent] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.2004 31.12.2007
1 1 0 TCL [trichloretylen] actabsorb [Active Adsorbent] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.2004 31.12.2007
1 1 0 TECE [tetrachloretylen] actabsorb [Active Adsorbent] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.2004 31.12.2007
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ-Ostrava
Partyzánské náměstí 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 361
 
E-mail: lucie.hellebrandova@zuova.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 375
 
E-mail: hana.miturova@zuova.cz