Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.02.2022 03:37 SEČ


Základní údaje
Kód: TORET
Identifikace ISKO: 1712
Lokalita: Ostrava-Radvanice ZÚ
Typ měřicího programu: Měření těžkých kovů v SPM
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
702 00 Ostrava 1
Tel.: 596 200 361
 
E-mail: lucie.hellebrandova@zuova.cz
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 V [vanad] LVSman1 [LVS - manual filter change 1,0 m3/h] XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2005 31.12.2007
1 1 0 Cr [chrom] LVSman1 [LVS - manual filter change 1,0 m3/h] XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2005 29.03.2011
1 1 0 Mn [mangan] LVSman1 [LVS - manual filter change 1,0 m3/h] XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2005 29.03.2011
1 1 0 Fe [železo] LVSman1 [LVS - manual filter change 1,0 m3/h] XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2005 31.12.2007
1 1 0 Ni [nikl] LVSman1 [LVS - manual filter change 1,0 m3/h] XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2005 29.03.2011
1 1 0 Cu [měd] LVSman1 [LVS - manual filter change 1,0 m3/h] XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2005 31.12.2008
1 1 0 Zn [zinek] LVSman1 [LVS - manual filter change 1,0 m3/h] XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2005 31.12.2007
1 1 0 As [arsen] LVSman1 [LVS - manual filter change 1,0 m3/h] XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2005 29.03.2011
1 1 0 Cd [kadmium] LVSman1 [LVS - manual filter change 1,0 m3/h] XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2005 29.03.2011
1 1 0 Pb [olovo] LVSman1 [LVS - manual filter change 1,0 m3/h] XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2005 29.03.2011
1 1 0 Hg [rtuť] LVSman1 [LVS - manual filter change 1,0 m3/h] XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2005 31.12.2007
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ-Ostrava
Partyzánské náměstí 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 361
 
E-mail: lucie.hellebrandova@zuova.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 375
 
E-mail: hana.miturova@zuova.cz