Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.02.2022 03:37 SEČ


Základní údaje
Kód: TOREP
Identifikace ISKO: 1713
Lokalita: Ostrava-Radvanice ZÚ
Typ měřicího programu: Měření PAHs
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
702 00 Ostrava 1
Tel.: 596 200 361
 
E-mail: lucie.hellebrandova@zuova.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 136 BaA [benzo[a]antracen] HVSman30 [HVS - manual filter change 30 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A A A 1d/3d 01.01.2015
1 1 136 Chry [chrysen] HVSman30 [HVS - manual filter change 30 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A A A 1d/3d 01.01.2015
1 1 136 BbF [benzo[b]fluoranten] HVSman30 [HVS - manual filter change 30 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A A A 1d/3d 01.01.2015
1 1 136 BjF [benzo[j]fluoranten] HVSman30 [HVS - manual filter change 30 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A A A 1d/3d 01.01.2015
1 1 136 BkF [benzo[k]fluoranten] HVSman30 [HVS - manual filter change 30 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A A A 1d/3d 01.01.2015
1 1 136 B[𝑎]P [benzo[a]pyren] HVSman30 [HVS - manual filter change 30 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A A A 1d/3d 01.01.2015
1 1 136 I123cdP [indeno[1,2,3-cd]pyren] HVSman30 [HVS - manual filter change 30 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A A A 1d/3d 01.01.2015
1 1 136 DBahA [dibenzo[a,h]antracen] HVSman30 [HVS - manual filter change 30 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A A A 1d/3d 01.01.2015
1 1 136 BghiPRL [benzo[g,h,i]perylen] HVSman30 [HVS - manual filter change 30 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A A A 1d/3d 01.01.2015
1 1 136 PAHs_TEQ [toxický ekvivalent sumy PAH] HVSman30 [HVS - manual filter change 30 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A A A 1d/3d 01.01.2015
1 1 0 Fen [fenantren] HVSman30 [HVS - manual filter change 30 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2004 31.12.2014
1 1 0 A [antracen] HVSman30 [HVS - manual filter change 30 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2004 31.12.2014
1 1 0 Flu [fluoranten] HVSman30 [HVS - manual filter change 30 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2004 31.12.2014
1 1 0 Pyr [pyren] HVSman30 [HVS - manual filter change 30 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2004 31.12.2014
1 1 0 BaA [benzo[a]antracen] HVSman30 [HVS - manual filter change 30 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2004 31.12.2014
1 1 0 Chry [chrysen] HVSman30 [HVS - manual filter change 30 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2004 31.12.2014
1 1 0 BbF [benzo[b]fluoranten] HVSman30 [HVS - manual filter change 30 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2004 31.12.2014
1 1 0 BkF [benzo[k]fluoranten] HVSman30 [HVS - manual filter change 30 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2004 31.12.2014
1 1 0 B[𝑎]P [benzo[a]pyren] HVSman30 [HVS - manual filter change 30 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2004 31.12.2014
1 1 0 I123cdP [indeno[1,2,3-cd]pyren] HVSman30 [HVS - manual filter change 30 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2004 31.12.2014
1 1 0 DBahA [dibenzo[a,h]antracen] HVSman30 [HVS - manual filter change 30 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2004 31.12.2014
1 1 0 BghiPRL [benzo[g,h,i]perylen] HVSman30 [HVS - manual filter change 30 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2004 31.12.2014
1 1 0 PAHs [polycyklické aromatické uhlovodíky-suma] HVSman30 [HVS - manual filter change 30 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2006 31.12.2014
1 1 0 PAHs_TEQ [toxický ekvivalent sumy PAH] HVSman30 [HVS - manual filter change 30 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2006 31.12.2014
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ-Ostrava
Partyzánské náměstí 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 361
 
E-mail: lucie.hellebrandova@zuova.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 375
 
E-mail: hana.miturova@zuova.cz