Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 21.02.2024 03:46 SEČ


Základní údaje
Kód: TORE0
Identifikace ISKO: 1749
Lokalita: Ostrava-Radvanice ZÚ
Typ měřicího programu: Měření těžkých kovů v PM10
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
702 00 Ostrava 1
Tel.: 596 200 361
 
E-mail: lucie.hellebrandova@zuova.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Od 30.3.2011 do 31.12.2020 - LVSman1. Od 1.1.2021 - LVS man 2,3.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 141 Cr [chrom] LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A N A 14d 30.03.2011
1 1 141 Mn [mangan] LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A N A 14d 30.03.2011
1 1 141 Ni [nikl] LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A N A 14d 30.03.2011
1 1 141 As [arsen] LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A N A 14d 30.03.2011
1 1 141 Cd [kadmium] LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A N A 14d 30.03.2011
1 1 141 Pb [olovo] LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A N A 14d 30.03.2011
1 1 0 V [vanad] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2004 31.12.2004
1 1 0 Cr [chrom] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2004 31.12.2004
1 1 0 Fe [železo] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2004 31.12.2004
1 1 0 Ni [nikl] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2004 31.12.2004
1 1 0 Cu [měd] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2004 31.12.2004
1 1 0 Zn [zinek] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2004 31.12.2004
1 1 0 As [arsen] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2004 31.12.2004
1 1 0 Cd [kadmium] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2004 31.12.2004
1 1 0 Pb [olovo] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2004 31.12.2004
1 1 0 Hg [rtuť] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] XRF [rtg-fluorescence] ng/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 01.01.2004 31.12.2004
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ-Ostrava
Partyzánské náměstí 7
702 00 Ostrava 1
Tel.: 596 200 361
 
E-mail: lucie.hellebrandova@zuova.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 375
 
E-mail: hana.miturova@zuova.cz