Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód: TOMHP
Identifikace ISKO: 1716
Lokalita: Ostrava-Mariánské Hory
Typ měřicího programu: Měření PAHs
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
702 00 Ostrava 1
Tel.: 596 200 361
 
E-mail: lucie.hellebrandova@zuova.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 12 BaA [benzo[a]antracen] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A N A 1d/3d 01.01.2018
1 1 12 Chry [chrysen] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A N A 1d/3d 01.01.2018
1 1 12 BbF [benzo[b]fluoranten] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A N A 1d/3d 01.01.2018
1 1 12 BjF [benzo[j]fluoranten] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A N A 1d/3d 01.01.2018
1 1 12 BkF [benzo[k]fluoranten] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A N A 1d/3d 01.01.2018
1 1 12 B[𝑎]P [benzo[a]pyren] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A N A 1d/3d 01.01.2018
1 1 12 I123cdP [indeno[1,2,3-cd]pyren] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A N A 1d/3d 01.01.2018
1 1 12 DBahA [dibenzo[a,h]antracen] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A N A 1d/3d 01.01.2018
1 1 12 BghiPRL [benzo[g,h,i]perylen] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A N A 1d/3d 01.01.2018
1 1 12 PAHs_TEQ [toxický ekvivalent sumy PAH] HVSman68 [HVS - manual filter change 68 m3/h] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A N A 1d/3d 01.01.2018
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ-Ostrava
Partyzánské náměstí 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 361
 
E-mail: lucie.hellebrandova@zuova.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 375
 
E-mail: hana.miturova@zuova.cz