Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód: TNSVV
Identifikace ISKO: 2378
Lokalita: Nošovice
Typ měřicího programu: Měření VOC
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ENVItech Bohemia s.r.o.

Tel.: 257 312 750
 
E-mail: eb@envitech-bohemia.cz
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 BZN [benzen] PD [Pasivní dosimetr] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.2019
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ENVItech Bohemia s.r.o.
Ovocná 1021/34
161 00 Praha 6
Tel.: 602 230 160
 
E-mail: adamec@envitech.eu
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ENVItech Bohemia s.r.o.
Ovocná 1021/34
161 00 Praha 6
Tel.: 602 230 160
 
E-mail: adamec@envitech.eu