Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 16.05.2024 05:10 SELČ


Základní údaje
Kód: TBKRA
Identifikace ISKO: 1214
Lokalita: Bílý Kříž
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: Státní síť imisního monitoringu, EUROAIRNET, IRIS
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava - Poruba
Tel.: 596 900 218
 
E-mail: blanka.krejci@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
SPM a PM10 - interval : prováděny 3hod odběry, ukládány jako 30min hodnoty od 8.4.1994. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní. Analyzátory SO2, NO, NO2 a NOx se zvýšenou citlivostí v období 2004-2015. Veličiny WVm a WDm nejsou verifikovány. 16.1.2020 provedena oprava WD za období 24.6.2015 - 23.9.2019..
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
L1 D1 93 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004
L1 D1 93 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 10min 01.01.2004
L1 D1 94 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004
L1 D1 94 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004
L1 D1 94 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004
L1 D1 96 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004
L1 D1 36 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 1h 26.12.2004
L1 D1 36 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 10min 26.12.2004
L1 D1 36 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ano Ano 0 N N A N N N 1h 26.12.2004
L1 D1 36 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ano Ano 0 N N A N N N 10min 26.12.2004
L1 D1 36 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 1h 26.12.2004
L1 D1 36 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 10min 26.12.2004
L1 D1 36 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ano Ano 0 N N A N N N 1h 26.12.2004
L1 D1 36 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ano Ano 0 N N A N N N 10min 26.12.2004
L1 D1 97 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2004
L1 D1 43 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2004
L1 D1 43 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2004
L1 D1 97 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2004
L1 D1 17 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1994 31.12.2003
L1 D1 18 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1994 31.12.2003
L1 D1 18 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1994 31.12.2003
L1 D1 18 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1994 31.12.2003
L1 D1 22 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.03.1994 31.12.2003
L1 D1 24 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 27.10.1995 31.12.2002
L1 D1 24 SPM [suspendované částice] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1994 26.10.1995
L1 D1 47 RAD_A [RAD_A] - RAD [dosimetr] µmSv/hod Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 14.03.2017
L1 D1 47 RAD_A [RAD_A] - RAD [dosimetr] µmSv/hod Ne Ano 0 N N N N N N 10min 01.01.2004 14.03.2017
L1 D1 47 RAD_B [RAD_B] - RAD [dosimetr] µmSv/hod Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 14.03.2017
L1 D1 47 RAD_B [RAD_B] - RAD [dosimetr] µmSv/hod Ne Ano 0 N N N N N N 10min 01.01.2004 14.03.2017
L1 D1 47 RAD_C [RAD_C] - RAD [dosimetr] µmSv/hod Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 14.03.2017
L1 D1 47 RAD_C [RAD_C] - RAD [dosimetr] µmSv/hod Ne Ano 0 N N N N N N 10min 01.01.2004 14.03.2017
L1 D1 34 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 25.12.2004
L1 D1 34 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1998 31.12.2003
L1 D1 34 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.01.2004 25.12.2004
L1 D1 34 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 25.12.2004
L1 D1 34 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1998 31.12.2003
L1 D1 34 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.01.2004 25.12.2004
L1 D1 34 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 25.12.2004
L1 D1 34 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.01.2004 25.12.2004
L1 D1 34 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 25.12.2004
L1 D1 34 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.01.2004 25.12.2004
L1 D1 0 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1998 31.12.2003
L1 D1 49 RAIN [množství srážek] - RAIN [automatický srážkoměr] mm Ne Ne 0 N N N N N N 30min 10.06.1997 31.05.2001
L1 D1 43 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2000 31.12.2003
L1 D1 0 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1998 31.12.2003
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 (L1) ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM - OS
K Myslivně 3/2182
708 00 Ostrava - Poruba
Tel.: 596 900 228
 
E-mail: ooco_ova@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 (D1) ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
K Myslivně 3/2182
708 00 Ostrava-Poruba
Tel.: 596 900 239
 
E-mail: ooco_ova@chmi.cz