Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 15.05.2023 04:39 SELČ


Základní údaje
Kód: SVELA
Identifikace ISKO: 792
Lokalita: Veltrusy
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ČESKÁ RAFIRNERSKÁ, a.s.
Wichterleho 809
27852 Kralupy nad Vltavou
Tel.: 315 718 290
 
E-mail: petr.kolator@crc.cz
Cíl měřicího programu
využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
BTX rok 2008 přepočteny (6.1.09), byla dodávána špatná jednotka.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 17 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.03.2006 31.08.2014
1 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.06.1992 31.12.2000
1 1 18 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.03.2006 31.08.2014
1 1 0 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.06.1992 31.12.2000
1 1 18 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.03.2006 31.08.2014
1 1 0 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.06.1992 31.12.2000
1 1 18 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.03.2006 31.08.2014
1 1 0 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.06.1992 31.12.2000
1 1 26 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.03.2006 14.06.2010
1 1 0 SPM [suspendované částice] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.06.1992 31.12.2000
1 1 0 BZN [benzen] - GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.03.2006 31.08.2014
1 1 0 TLN [toluen] - GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.03.2006 31.08.2014
1 1 0 EBZN [etylbenzen] - GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.03.2006 31.08.2014
1 1 0 MPXY [m,p-xylen] - GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.03.2006 31.08.2014
1 1 0 OXY [o-xylen] - GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.03.2006 31.08.2014
1 1 0 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.03.2006 31.08.2014
1 1 0 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.03.2006 31.08.2014
1 1 0 p [atmosférický tlak] - APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.03.2006 31.08.2010
1 1 0 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.03.2006 31.08.2014
1 1 0 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.03.2006 31.08.2014
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ELMEP

Tel.: 315 712 206
 
E-mail: formanek@iol.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s.
Wichtetleho 809
278 52 Kralupy nad Vltavou
Tel.: 315 718 713
 
E-mail: Klara.Klouckova@crc.cz