Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód: SMEZM
Identifikace ISKO: 465
Lokalita: Mělník-ZÚ
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Praze
Pražská 391
27601 Mělník
Tel.: 315650050
 
E-mail: lenka.maresova@zupraha.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná)
Poznámka
Měřicí stanice je umístěna v obytné zástavbě v centru města při ul. Pražská u KHS.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1980 31.12.2000
1 1 0 NO₂ [oxid dusičitý] - TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m³ Ne Ne 0 A N N N N N 1d 01.02.2004 31.12.2009
1 1 0 NOₓ [oxidy dusíku] - TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1984 31.12.2000
1 1 0 PM₁₀ [částice PM10] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 A N N N N N 1d 01.02.2004 31.12.2009
1 1 0 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1980 31.12.2003
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ se sídlem v Praze
Pražská 391
27601 Mělník
Tel.: 315650053
 
E-mail: lenka.maresova@zupraha.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ se sídlem v Praze - Mělník
Pražská 391
27601 Mělník
Tel.: 315650050
 
E-mail: lenka.maresova@zupraha.cz