Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód: SMEZ0
Identifikace ISKO: 1705
Lokalita: Mělník-ZÚ
Typ měřicího programu: Měření těžkých kovů v PM10
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Praze
Pražská 391
27601 Mělník
Tel.: 315650050
 
E-mail: lenka.maresova@zupraha.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná)
Poznámka
Stanice je umístěna v obytné zástavbě v centru města při ulici Pražská u KHS.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 Cr [chrom] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 14d 01.02.2004 31.12.2009
1 1 0 Mn [mangan] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 14d 01.02.2004 31.12.2009
1 1 0 Ni [nikl] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 14d 01.02.2004 31.12.2009
1 1 0 As [arsen] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 14d 01.02.2004 31.12.2009
1 1 0 Cd [kadmium] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 14d 01.02.2004 31.12.2009
1 1 0 Pb [olovo] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 14d 01.02.2004 31.12.2009
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ se sídlem v Praze
Pražská 391
27601 Mělník
Tel.: 315650053
 
E-mail: lenka.maresova@zupraha.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ se sídlem v Praze - Mělník
Pražská 391
27601 Mělník
Tel.: 315650050
 
E-mail: lenka.maresova@zupraha.cz