Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód: SMBSM
Identifikace ISKO: 557
Lokalita: Ml.Boleslav-stadion
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
neurčeno

Tel.:
 
E-mail:
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
V plotu stadionu u budovy teplofikace.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 24.11.1981 31.12.1995
1 1 0 NOₓ [oxidy dusíku] - TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.09.1983 31.12.1995
1 1 0 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 24.11.1981 31.12.1995
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 OHS-Mladá Boleslav
Staroměstské nám.27
29301 Mladá Boleslav
Tel.: 0326/25655
 
E-mail:
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 OHS-Mladá Boleslav
Staroměstské nám.27
29301 Mladá Boleslav
Tel.: 0326/25655
 
E-mail: