Information about air quality in the Czech Republic

Measuring programme table

Updated: 2024-05-16 05:10 CEST


Basic data
Code: SKLSA
Old ISKO number: 1455
Locality: Kladno-Svermov
Type of measuring programme: Automated measuring program
Measuring networks: National air pollution monitoring network
Administrator
ČHMÚ - Libuš CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033451
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz
Target of the measuring programme
Usage for operational management and regulation (SRVS), Evaluation of the effect on the population health
Cover
container (air-conditioned)
Note
Stanice je umístěna na náměstí, poblíž nízkopodlažní bytové zástavby s četnými lokálními topeništi. V blízkosti stanice parkují automobily. Hlavní komunikace je vzdálena asi 80m. 2.7.2003 výměna analyzátoru PM10 Verewa za FH62, sonda Kalmán vzměněna za D igitel DPM10.
Measurements
Lab. Supp. Instr. Component Sampling method Measuring method Unit A R Par. Acc. ICT Met. tr. Valid. Tests ek. Uncert. Interval Date of start Date of end
L1 D1 93 SO₂ [sulphur dioxide] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Yes Yes 0 Y A A A R A 1h 2004-01-01
L1 D1 93 SO₂ [sulphur dioxide] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Yes Yes 0 Y A A A R A 10min 2004-01-01
L1 D1 94 NO [nitrogen monoxide] - CHLM [chemiluminescence] µg/m³ Yes Yes 0 Y A A A R A 1h 2004-01-01
L1 D1 94 NO₂ [nitrogen dioxide] - CHLM [chemiluminescence] µg/m³ Yes Yes 0 Y A A A R A 1h 2004-01-01
L1 D1 94 NOₓ [nitrogen oxides] - CHLM [chemiluminescence] µg/m³ Yes Yes 0 Y A A A R A 1h 2004-01-01
L1 D1 25 PM₁₀ [particles PM10] - RADIO [radiometry - beta ray absorption] µg/m³ Yes Yes 0 Y N A A A A 1h 2004-01-01
L1 D1 17 SO₂ [sulphur dioxide] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Yes No 0 N N N N N N 30min 1999-02-10 2003-12-31
L1 D1 18 NO [nitrogen monoxide] - CHLM [chemiluminescence] µg/m³ Yes No 0 N N N N N N 30min 1999-02-10 2003-12-31
L1 D1 18 NO₂ [nitrogen dioxide] - CHLM [chemiluminescence] µg/m³ Yes No 0 N N N N N N 30min 1999-02-10 2003-12-31
L1 D1 18 NOₓ [nitrogen oxides] - CHLM [chemiluminescence] µg/m³ Yes No 0 N N N N N N 30min 1999-02-10 2003-12-31
L1 D1 95 CO [carbon monoxide] - IRABS [IR corel. absorption spectrometry] µg/m³ Yes Yes 0 Y N A N R N 1h 2019-06-28 2020-01-31
L1 D1 26 PM₁₀ [particles PM10] - RADIO [radiometry - beta ray absorption] µg/m³ Yes No 0 N N N N N N 30min 1999-02-10 2003-12-31
L1 D1 35 WV [wind velocity] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] m/s Yes Yes 0 N N A N N N 1h 2019-06-28 2020-01-31
L1 D1 35 WV [wind velocity] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] m/s Yes Yes 0 N N A N N N 10min 2019-06-28 2020-01-31
L1 D1 35 WD [wind direction] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] deg Yes Yes 0 N N A N N N 1h 2019-06-28 2020-01-31
L1 D1 35 WD [wind direction] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] deg Yes Yes 0 N N A N N N 10min 2019-06-28 2020-01-31
L1 D1 35 WVm [short-term wind velocity maximum] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] m/s Yes Yes 0 N N A N N N 1h 2019-06-28 2020-01-31
L1 D1 35 WVm [short-term wind velocity maximum] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] m/s Yes Yes 0 N N A N N N 10min 2019-06-28 2020-01-31
L1 D1 35 WDm [short-term wind direction maximum] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] deg Yes Yes 0 N N A N N N 1h 2019-06-28 2020-01-31
L1 D1 35 WDm [short-term wind direction maximum] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] deg Yes Yes 0 N N A N N N 10min 2019-06-28 2020-01-31
L1 D1 0 T [temperature (unspecificated)] - PT100 [resistance method] K No No 0 N N N N N N 30min 1999-02-10 1999-08-31
L1 D1 41 h [relative air humidity (h. of air)] - CAP [capacitance sensor] % Yes Yes 0 N N A N N N 1h 2019-06-28 2020-01-31
L1 D1 43 GLRD [global radiation] - TDM [temperature difference method] W/m 2 Yes Yes 0 N N A N N N 1h 2019-06-28 2020-01-31
L1 D1 43 GLRD [global radiation] - TDM [temperature difference method] W/m 2 Yes Yes 0 N N A N N N 10min 2019-06-28 2020-01-31
L1 D1 41 T2m [temperature 2m above terrain] - PT100 [resistance method] K Yes Yes 0 N N A N N N 1h 2019-06-28 2020-01-31
List of laboratories
Laboratory number 1 (L1) ČHMÚ-CLI TK
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033451
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz
List of data suppliers
Supplier number 1 (D1) ČHMÚ - Libuš AIM
Generála Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033467
 
E-mail: jan.silhavy@chmi.cz