Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód: SKLRM
Identifikace ISKO: 471
Lokalita: Kladno-Rozdělov
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ústí n/L
Fr.Kloze 2316
27201 Kladno
Tel.: 312292111
 
E-mail: tomas.fousek@zuusti.cz
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Vodárna - uzavřený areál.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m³ Ne Ne 0 A N N N N N 1d 01.07.1981 31.12.2008
1 1 0 NO₂ [oxid dusičitý] - TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1982 31.12.1984
1 1 0 NO₂ [oxid dusičitý] - TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m³ Ne Ne 0 A N N N N N 1d 01.01.2004 31.12.2009
1 1 0 NOₓ [oxidy dusíku] - TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1985 31.12.2003
1 1 0 PM₁₀ [částice PM10] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 A N N N N N 1d 01.01.2004 31.12.2012
1 1 0 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.07.1981 31.12.2003
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ se sídlem v Ústi n/L- Centrum hyg. lab.
Fr.Kloze 2316
27201 Kladno
Tel.: 312292111
 
E-mail: alena.saidlova@zuusti.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ se sídlem v Ústí n L.-ZL Praha
Fr.Kloze 2316
27201 Kladno
Tel.: 312292111
 
E-mail: tomas.fousek@zuusti.cz