Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód: SKLR0
Identifikace ISKO: 1702
Lokalita: Kladno-Rozdělov
Typ měřicího programu: Měření těžkých kovů v PM10
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ústí n/L
Fr.Kloze 2316
27201 Kladno
Tel.: 312292111
 
E-mail: tomas.fousek@zuusti.cz
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná)
Poznámka
Vodárna - uzavřený areál.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 Cr [chrom] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 A N N N N N 14d 01.01.2004 31.12.2012
1 1 0 Mn [mangan] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 A N N N N N 14d 01.01.2004 31.12.2012
1 1 0 Ni [nikl] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 A N N N N N 14d 01.01.2004 31.12.2012
1 1 0 As [arsen] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 A N N N N N 14d 01.01.2004 31.12.2012
1 1 0 Cd [kadmium] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 A N N N N N 14d 01.01.2004 31.12.2012
1 1 0 Pb [olovo] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 A N N N N N 14d 01.01.2004 31.12.2012
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ se sídlem v Ústi n/L- Centrum hyg. lab.
Fr.Kloze 2316
27201 Kladno
Tel.: 312292111
 
E-mail: alena.saidlova@zuusti.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ se sídlem v Ústí n L.-ZL Praha
Fr.Kloze 2316
27201 Kladno
Tel.: 312292111
 
E-mail: tomas.fousek@zuusti.cz