Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 04.10.2021 21:25 SELČ


Základní údaje
Kód: SKDST
Identifikace ISKO: 458
Lokalita: Králův Dvůr-stadion
Typ měřicího programu: Měření těžkých kovů v SPM
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Kolíně
Hlinky 650
26601 Beroun2
Tel.: 311622283
 
E-mail:
Cíl měřicího programu
určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Střed města, sam. stanice, všesměrová.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 Cr [chrom] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 7d/1M 01.01.1996 01.01.2000
1 1 0 Ni [nikl] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 7d/1M 01.01.1996 01.01.2000
1 1 0 Zn [zinek] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 7d/1M 01.01.1996 01.01.2000
1 1 0 As [arsen] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 14d/1M 01.01.1996 01.01.2000
1 1 0 Cd [kadmium] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 7d/1M 01.01.1996 01.01.2000
1 1 0 Pb [olovo] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 7d/1M 01.01.1996 01.01.2000
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 Lab.hyg.práce a ovzduší - Beroun
Hlinky 650
26601 Beroun 2
Tel.: 311622283
 
E-mail:
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ se sídlem v Kolíně
Hlinky 650
26601 Beroun 2
Tel.: 311622283
 
E-mail: