Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 04.10.2021 21:25 SELČ


Základní údaje
Kód: SHPOA
Identifikace ISKO: 789
Lokalita: Horní Počáply
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ČEZ a.s. Elektrárna Mělník

27702 Horní Počáply
Tel.: 0206/612559
 
E-mail: kleprz1.eme@mail.cez.cz
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.10.1991 29.12.2003
1 1 0 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.10.1991 29.12.2003
1 1 0 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.10.1991 29.12.2003
1 1 0 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.10.1991 29.12.2003
1 1 0 SPM [suspendované částice] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.10.1991 29.12.2003
1 1 0 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2002 29.12.2003
1 1 0 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2002 29.12.2003
1 1 0 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2002 29.12.2002
1 1 0 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2002 29.12.2003
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 IAC Energo Mělník

Tel.: 0206/614950
 
E-mail:
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 OÚ-Mělník, nouzové a ekol. středisko

27641 Mělník
Tel.: 0206/624421
 
E-mail: nes@oku-me.cz