Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód: SBNSM
Identifikace ISKO: 467
Lokalita: Benešov-Spořilov
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Praze
Černoleská 2053
25655 Benešov
Tel.: 317784026
 
E-mail: jana.bermannova@zupraha.cz
Cíl měřicího programu
určení vlivu na jiné složky prostředí, určení škod
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná)
Poznámka
Stanice je umístěna ve středu města.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.02.1979 31.12.2003
1 1 0 NO₂ [oxid dusičitý] - TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.2004 31.12.2009
1 1 0 NOₓ [oxidy dusíku] - TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.02.1984 31.12.2003
2 1 0 PM₁₀ [částice PM10] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.2004 31.12.2010
1 1 0 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.02.1979 31.12.2003
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ se sídlem v Praze - CHL
Černoleská 2053
25655 Benešov
Tel.: 317 784 026
 
E-mail: jana.bermannova@zupraha.cz
Laboratoř č. 2 ZÚ se sídlem v Ústi n/L- Centrum hyg. lab.
Fr.Kloze 2316
27201 Kladno
Tel.: 312292111
 
E-mail: alena.saidlova@zuusti.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ se sídlem v Praze -Benešov
Černoleská 2053
25655 Benešov
Tel.: 317784026
 
E-mail: jana.bermannova@zupraha.cz