Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód: SBNOP
Identifikace ISKO: 1794
Lokalita: Benešov OHS
Typ měřicího programu: Měření PAHs
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Praze
Černoleská 2053
25655 Benešov
Tel.: 317784026
 
E-mail: jana.bermannova@zupraha.cz
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 Fen [fenantren] - GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 31.12.1998
1 1 0 A [antracen] - GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 31.12.1998
1 1 0 Flu [fluoranten] - GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 31.12.1998
1 1 0 Pyr [pyren] - GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 31.12.1998
1 1 0 BaA [benzo[a]antracen] - GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 31.12.1998
1 1 0 Chry [chrysen] - GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 31.12.1998
1 1 0 BbF [benzo[b]fluoranten] - GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 31.12.1998
1 1 0 BkF [benzo[k]fluoranten] - GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 31.12.1998
1 1 0 B[𝑎]P [benzo[a]pyren] - GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 31.12.1998
1 1 0 I123cdP [indeno[1,2,3-cd]pyren] - GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 31.12.1998
1 1 0 DBahA [dibenzo[a,h]antracen] - GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 31.12.1998
1 1 0 BghiPRL [benzo[g,h,i]perylen] - GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] ng/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/6d 01.01.1997 31.12.1998
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ se sídlem v Praze - CHL
Černoleská 2053
25655 Benešov
Tel.: 317 784 026
 
E-mail: jana.bermannova@zupraha.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ se sídlem v Praze -Benešov
Černoleská 2053
25655 Benešov
Tel.: 317784026
 
E-mail: jana.bermannova@zupraha.cz