Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 04.10.2021 21:25 SELČ


Základní údaje
Kód: SBNHM
Identifikace ISKO: 469
Lokalita: Benešov-OHS
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
neurčeno

Tel.:
 
E-mail:
Cíl měřicího programu
určení vlivu na jiné složky prostředí, určení škod
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
stanice se nacházela ve středu města Stanice byla zrušena k 31.1.1993 z důvodu stěhování OHS do nové budovy a přemístěna k budově nové OHS v Černoleské ulici na kraji města.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.02.1979 30.04.1993
1 1 0 NOₓ [oxidy dusíku] - TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.02.1984 30.04.1993
1 1 0 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.02.1979 30.04.1993
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ se sídlem v Praze - CHL
Černoleská 2053
25655 Benešov
Tel.: 317 784 026
 
E-mail: jana.bermannova@zupraha.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ se sídlem v Praze -Benešov
Černoleská 2053
25655 Benešov
Tel.: 317784026
 
E-mail: jana.bermannova@zupraha.cz