Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 15.01.2021 09:47 SEČ


Základní údaje
Kód: PPRMA
Identifikace ISKO: 1101
Lokalita: Přimda
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: Státní síť imisního monitoringu
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41
323 00 Plzeň
Tel.: 377256641
 
E-mail: tomas.fory@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Kontejner je umístěn v areálu profesionální meteorologické stanice asi 15m západně od budovy.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 93 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ano 0 A N A N R N 1h 01.12.2019
1 1 93 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ano 0 A N A N R N 10min 01.12.2019
1 1 94 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A N R N 1h 01.12.2019
1 1 94 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A N R N 1h 01.12.2019
1 1 94 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A N R N 1h 01.12.2019
1 1 96 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ano Ano 0 A N A N R N 1h 01.01.2004
1 1 17 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2012
1 1 17 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 19.01.1994 31.12.2003
1 1 17 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 10min 01.01.2004 31.12.2012
1 1 18 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2012
1 1 18 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 19.01.1994 31.12.2003
1 1 18 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2012
1 1 18 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 19.01.1994 31.12.2003
1 1 18 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2012
1 1 18 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 19.01.1994 31.12.2003
1 1 22 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.05.1995 31.12.2003
1 1 24 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 30.09.2004
1 1 24 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 24.10.1995 31.12.2003
1 1 24 SPM [suspendované částice] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 19.01.1994 23.10.1995
1 1 48 RAIN [množství srážek] - RAIN [automatický srážkoměr] mm Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2010
1 1 48 RAIN [množství srážek] - RAIN [automatický srážkoměr] mm Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.10.1999 31.12.2003
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41
323 00 Plzeň
Tel.: 377256641
 
E-mail: tomas.fory@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41
323 00 Plzeň
Tel.: 377256643
 
E-mail: jan.hadinger@chmi.cz