Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 13.05.2023 04:40 SELČ


Základní údaje
Kód: PPLBA
Identifikace ISKO: 1323
Lokalita: Plzeň-Bory
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
Správa informačních technologií (SIT) města Plzně
Dominikánská 4
301 00 Plzeň
Tel.: 378035136
 
E-mail:
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
V kontejneru mezi bloky zástavby sídlištního typu.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 17 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 18.02.2017
1 1 17 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 08.01.1996 31.12.2003
1 1 17 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 10min 01.01.2004 18.02.2017
1 1 18 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 11.01.2017
1 1 18 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 08.01.1996 31.12.2003
1 1 18 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 11.01.2017
1 1 18 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 08.01.1996 31.12.2003
1 1 18 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 11.01.2017
1 1 18 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 08.01.1996 31.12.2003
1 1 20 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 17.02.2017
1 1 20 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 08.01.1996 31.12.2003
1 1 22 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 29.08.2016
1 1 22 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 08.01.1996 31.12.2003
1 1 27 PM 1 [jemné částice PM1] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 15.05.2012 31.05.2017
1 1 27 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 15.05.2012 31.05.2017
1 1 26 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 14.05.2012
1 1 27 PM₁₀ [částice PM10] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 15.05.2012 31.05.2017
1 1 26 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 08.01.1996 31.12.2003
1 1 41 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2004 31.12.2016
1 1 41 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ne 0 N N N N N N 30min 08.01.1996 31.12.2003
1 1 41 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2004 31.05.2017
1 1 41 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 N N N N N N 30min 08.01.1996 31.12.2003
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41
323 00 Plzeň
Tel.: 377256641
 
E-mail: tomas.fory@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41
323 00 Plzeň
Tel.: 377256641
 
E-mail: tomas.fory@chmi.cz