Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 16.05.2024 05:10 SELČ


Základní údaje
Kód: PKLSA
Identifikace ISKO: 808
Lokalita: Klatovy soud
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem
Pasteurova 9
400 01 Ústí n/L
Tel.: 724 034 029
 
E-mail: pavel.knedlik@zuusti.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Od 1.8.2018 do 31.12.21 se na základě smlouvy se ZÚ Ústí n. Labem stává dodavatelem dat ČHMÚ.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
L1 D1 98 PM 1 [jemné částice PM1] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A A A 1h 01.01.2016
L1 D1 98 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A A A 1h 01.01.2016
L1 D1 98 PM₁₀ [částice PM10] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A A A 1h 01.01.2016
L1 D1 35 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2016
L1 D1 35 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2016
L1 D1 99 p [atmosférický tlak] - APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2016
L1 D1 99 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2016
L1 D1 100 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2016
L1 D1 99 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2016
L2 D2 0 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 31.12.2009
L2 D2 0 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 31.08.2015
L2 D2 0 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 31.08.2015
L2 D2 0 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 31.08.2015
L2 D2 0 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 31.08.2015
L2 D2 0 PM₁₀ [částice PM10] - TEOM [oscilační mikrováhy (TEOM)] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 31.08.2015
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 (L1) ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem
Pasteurova 9
400 01 Ústí n. Labem
Tel.: 724 034 029
 
E-mail: pavel.knedlik@zuusti.cz
Laboratoř č. 2 (L2) ZÚ se sídlem v Ústí n/L-ZL Plzeň
17. listopadu 1
301 00 Plzeň
Tel.: 371 408 611
 
E-mail: simona.prochazkova@zuusti.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 (D1) ZÚ se sídlem v Ústí n. L.
Pasteurova 9
400 01 Ústí n. Labem
Tel.: 724 034 029
 
E-mail: pavel.knedlik@zuusti.cz
Dodavatel dat č. 2 (D2) ZÚ se sídlem v Ústí n/L-ZL Plzeň
17. listopadu 1
301 00 Plzeň
Tel.: 371 408 611
 
E-mail: simona.prochazkova@zuusti.cz