Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód: MOLSA
Identifikace ISKO: 1197
Lokalita: Olomouc-Šmeralova
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
702 00 Ostrava 1
Tel.: 596 200 361
 
E-mail: lucie.hellebrandova@zuova.cz
Cíl měřicího programu
určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 139 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ne Ano 0 N N A A N A 1h 01.01.2015
1 1 139 PM₁₀ [částice PM10] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ne Ano 0 N N A A N A 1h 01.01.2015
1 1 35 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2015
1 1 35 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2015
1 1 60 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2015
1 1 60 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2015
2 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 31.05.2008
2 1 0 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.09.1995 16.02.2010
2 1 0 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 05.01.1995 16.02.2010
2 1 0 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 05.01.1995 16.02.2010
2 1 0 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 16.02.2010
2 1 0 PM₁₀ [částice PM10] - TEOM [oscilační mikrováhy (TEOM)] µg/m³ Ne Ano 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 30.09.2014
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ-Ostrava
Partyzánské náměstí 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 361
 
E-mail: lucie.hellebrandova@zuova.cz
Laboratoř č. 2 ZÚ se sídlem v Ostravě-CHL
Wolkerova 6
77900 Olomouc
Tel.: 703 552 400
 
E-mail: radko.hradil@zuova.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ se sídlem v Ostravě-CHL
Wolkerova 6
77900 Olomouc
Tel.: 703 552 400
 
E-mail: radko.hradil@zuova.cz