Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 21.02.2024 03:46 SEČ


Základní údaje
Kód: LLIZM
Identifikace ISKO: 275
Lokalita: Liberec-Růžodol
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
neurčeno

Tel.:
 
E-mail:
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Stanice je umístěna v prádelně rodinného domku (v řadové zástavbě). Sonda ústí asi 2m nad zemí, je orientována v SV části Růžodolu cca 150m od výpadové silnice na Ústí n. L. Stanice přemístěna do budovy letiště Liberec.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1972 31.12.1992
1 1 0 SOₓ [suma oxidů síry] - TRB [turbidimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.03.1972 31.12.1982
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ se sídlem v Ústí n/L.-ZL Liberec
U sila 1139
46311 Liberec 30
Tel.: 482 411 600
 
E-mail: bernath@zulib.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ se sídlem v Ústí n/L.-ZL Liberec
U Sila 1139
46311 Liberec
Tel.: 482 411 600
 
E-mail: pilatova@zulib.cz