Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 11.01.2023 08:28 SEČ


Základní údaje
Kód: LLIOM
Identifikace ISKO: 272
Lokalita: Liberec-OHS
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
neurčeno

Tel.:
 
E-mail:
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Sonda z okna v přízemí, do zahrady ve vilové čtvrti města.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1970 31.12.1992
1 1 0 SOₓ [suma oxidů síry] - TRB [turbidimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1972 31.12.1982
1 1 0 NOₓ [oxidy dusíku] - TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1983 31.12.1992
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ se sídlem v Ústí n/L.-ZL Liberec
U sila 1139
46311 Liberec 30
Tel.: 482 411 600
 
E-mail: bernath@zulib.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ se sídlem v Ústí n/L.-ZL Liberec
U Sila 1139
46311 Liberec
Tel.: 482 411 600
 
E-mail: pilatova@zulib.cz