Information about air quality in the Czech Republic

Measuring programme table

Updated: 2024-05-16 05:10 CEST


Basic data
Code: LJNVM
Old ISKO number: 283
Locality: Jablonec-Vysoka
Type of measuring programme: Manual measuring program
Measuring networks:
Administrator
unknown

Tel.:
 
E-mail:
Target of the measuring programme
Evaluation of the effect on the population health
Cover
not defined
Note
Ve východní části města v obytné zástavbě. Měření SO2 a NOx v měsíci dubnu zastaveno, stanice přemístěna do jiné části města ke sledování polétavého prachu a obsahu těžkých kovů. V r.1996 zatím slouží pro orientační měření v kratších časových intervalech Není uvažováno se zapojením do sítě stanic v rámci monitoringu.
Measurements
Lab. Supp. Instr. Component Sampling method Measuring method Unit A R Par. Acc. ICT Met. tr. Valid. Tests ek. Uncert. Interval Date of start Date of end
L1 D1 0 SO₂ [sulphur dioxide] - WGAE [West-Gaeke spectrophotometry] µg/m³ No No 0 N N N N N N 1d 1972-08-15 1996-04-01
L1 D1 0 SOₓ [oxides of sulphur(sulphur oxides)] - TRB [turbidimetry] µg/m³ No No 0 N N N N N N 1d 1972-06-15 1982-12-31
L1 D1 0 NOₓ [nitrogen oxides] - TLAM [triethanolamine spectophotometry] µg/m³ No No 0 N N N N N N 1d 1985-10-01 1996-04-01
List of laboratories
Laboratory number 1 (L1) KHS Liberec-Vratislavice
U sila 310
46311 Liberec 30
Tel.: 048/2751578
 
E-mail:
List of data suppliers
Supplier number 1 (D1) ZU se sidlem v Usti n/L.-ZL Liberec
U Sila 1139
46311 Liberec
Tel.: 482 411 600
 
E-mail: pilatova@zulib.cz