Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 16.05.2024 05:10 SELČ


Základní údaje
Kód: LHRNM
Identifikace ISKO: 1823
Lokalita: Hrádek n.Nisou
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ústí n/L.-ZL Liberec
U Sila 1139
46311 Liberec 30
Tel.: 734 573 065
 
E-mail: ales.petrik@zuusti.cz
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
L1 D1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1978 11.06.1994
L1 D1 0 NOₓ [oxidy dusíku] - TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1984 30.06.1992
L1 D1 0 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1979 01.01.1994
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 (L1) ZÚ se sídlem v Ústí n/L.-ZL Liberec
U sila 1139
46311 Liberec 30
Tel.: 482 411 600
 
E-mail: bernath@zulib.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 (D1) ZÚ se sídlem v Ústí n/L.-ZL Liberec
U Sila 1139
46311 Liberec
Tel.: 482 411 600
 
E-mail: pilatova@zulib.cz