Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 21.02.2024 03:46 SEČ


Základní údaje
Kód: LFRDM
Identifikace ISKO: 1822
Lokalita: Frýdlant
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ústí n/L.-ZL Liberec
U Sila 1139
46311 Liberec 30
Tel.: 734 573 065
 
E-mail: ales.petrik@zuusti.cz
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1970 31.12.1995
1 1 0 SOₓ [suma oxidů síry] - TRB [turbidimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 15.01.1972 31.10.1982
1 1 0 NOₓ [oxidy dusíku] - TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1985 30.06.1992
1 1 0 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 7d 01.01.1994 20.11.1995
1 1 0 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1982 31.12.1995
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ se sídlem v Ústí n/L.-ZL Liberec
U sila 1139
46311 Liberec 30
Tel.: 482 411 600
 
E-mail: bernath@zulib.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ se sídlem v Ústí n/L.-ZL Liberec
U Sila 1139
46311 Liberec
Tel.: 482 411 600
 
E-mail: pilatova@zulib.cz