Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 11.01.2023 08:28 SEČ


Základní údaje
Kód: LCLOM
Identifikace ISKO: 554
Lokalita: Česká Lípa-OHS
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
neurčeno

Tel.:
 
E-mail:
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Silnice spojující centrum města se sídlištěm, bez velkých lokálních zdrojů znečištění, otevřený prostor do 3 stran.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1972 31.12.1995
1 1 0 NOₓ [oxidy dusíku] - TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1982 31.12.1995
1 1 0 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.05.1992 31.12.1995
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 OHS-Česká Lípa
Purkyňova 1849
47042 Česká Lípa
Tel.: 487820001
 
E-mail: mstenick@ohscl.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 OHS-Česká Lípa
Purkyňova 1849
47042 Česká Lípa
Tel.: 0425/21663
 
E-mail: