Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 11.01.2023 08:28 SEČ


Základní údaje
Kód: LALBM
Identifikace ISKO: 187
Lokalita: Albrechtice
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
neurčeno

Tel.:
 
E-mail:
Cíl měřicího programu
určení nejvyšší konc. znečisťující látky v oblasti
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Stanice je umístěna u budovy na samotě, SZ svah.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1974 31.12.1993
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 VÚLHM-laboratoř
Na Olivě 550
51773 Opočno
Tel.: 0443/641570
 
E-mail:
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 Odd.ekolog.monit. - VÚLHM

15604 Jílovště Strnady
Tel.: 257921276
 
E-mail: sramek@vulhm.cz