Information about air quality in the Czech Republic

Measuring programme table

Updated: 2024-02-21 03:46 CET


Basic data
Code: KSOMA
Old ISKO number: 1032
Locality: Sokolov
Type of measuring programme: Automated measuring program
Measuring networks: AMS-SRS, National air pollution monitoring network , EUROAIRNET
Administrator
ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 053
 
E-mail: petr.goll@chmi.cz
Target of the measuring programme
Evalution of concentration in urban areas, Usage for operational management and regulation (SRVS)
Cover
container (air-conditioned)
Note
Sídliště na JV okraji města v rohu školního pozemku částečně otevřené, v okolí vysoké panelové domy, ve svahu. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní.
Measurements
Lab. Supp. Instr. Component Sampling method Measuring method Unit A R Par. Acc. ICT Met. tr. Valid. Tests ek. Uncert. Interval Date of start Date of end
1 1 93 SO₂ [sulphur dioxide] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Yes Yes 0 A A A A R A 1h 2004-01-01
1 1 93 SO₂ [sulphur dioxide] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Yes Yes 0 A A A A R A 10min 2004-01-01
1 1 94 NO [nitrogen monoxide] - CHLM [chemiluminescence] µg/m³ Yes Yes 0 A A A A R A 1h 2004-01-01
1 1 94 NO₂ [nitrogen dioxide] - CHLM [chemiluminescence] µg/m³ Yes Yes 0 A A A A R A 1h 2004-01-01
1 1 94 NOₓ [nitrogen oxides] - CHLM [chemiluminescence] µg/m³ Yes Yes 0 A A A A R A 1h 2004-01-01
1 1 96 O₃ [ozone] - UVABS [UV-absorption] µg/m³ Yes Yes 0 A A A A R A 1h 2004-01-01
1 1 25 PM₂.₅ [fine particles PM2.5] - RADIO [radiometry - beta ray absorption] µg/m³ Yes Yes 0 A N A A A A 1h 2004-01-01
1 1 25 PM₁₀ [particles PM10] - RADIO [radiometry - beta ray absorption] µg/m³ Yes Yes 0 A N A A A A 1h 2004-01-01
1 1 35 WV [wind velocity] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] m/s Yes Yes 0 N N A N N N 1h 2006-06-01
1 1 35 WV [wind velocity] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] m/s Yes Yes 0 N N A N N N 10min 2006-06-01
1 1 35 WD [wind direction] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] deg Yes Yes 0 N N A N N N 1h 2006-06-01
1 1 35 WD [wind direction] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] deg Yes Yes 0 N N A N N N 10min 2006-06-01
1 1 35 WVm [short-term wind velocity maximum] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] m/s Yes Yes 0 N N A N N N 1h 2006-06-01
1 1 35 WVm [short-term wind velocity maximum] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] m/s Yes Yes 0 N N A N N N 10min 2006-06-01
1 1 35 WDm [short-term wind direction maximum] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] deg Yes Yes 0 N N A N N N 1h 2006-06-01
1 1 35 WDm [short-term wind direction maximum] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] deg Yes Yes 0 N N A N N N 10min 2006-06-01
1 1 97 h [relative air humidity (h. of air)] - CAP [capacitance sensor] % Yes Yes 0 N N A N N N 1h 2004-01-01
1 1 43 GLRD [global radiation] - TDM [temperature difference method] W/m 2 Yes Yes 0 N N A N N N 1h 2004-01-01
1 1 43 GLRD [global radiation] - TDM [temperature difference method] W/m 2 Yes Yes 0 N N A N N N 10min 2004-01-01
1 1 97 T2m [temperature 2m above terrain] - PT100 [resistance method] K Yes Yes 0 N N A N N N 1h 2004-01-01
1 1 17 SO₂ [sulphur dioxide] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Yes No 0 N N N N N N 30min 1993-04-04 2003-12-31
1 1 18 NO [nitrogen monoxide] - CHLM [chemiluminescence] µg/m³ Yes No 0 N N N N N N 30min 1993-04-04 2003-12-31
1 1 18 NO₂ [nitrogen dioxide] - CHLM [chemiluminescence] µg/m³ Yes No 0 N N N N N N 30min 1993-04-04 2003-12-31
1 1 18 NOₓ [nitrogen oxides] - CHLM [chemiluminescence] µg/m³ Yes No 0 N N N N N N 30min 1993-04-04 2003-12-31
1 1 20 CO [carbon monoxide] - IRABS [IR corel. absorption spectrometry] µg/m³ Yes No 0 A N N N N N 1h 2004-01-01 2008-12-31
1 1 20 CO [carbon monoxide] - IRABS [IR corel. absorption spectrometry] µg/m³ Yes No 0 N N N N N N 30min 1994-01-01 2003-12-31
1 1 22 O₃ [ozone] - UVABS [UV-absorption] µg/m³ Yes No 0 N N N N N N 30min 1994-04-20 2003-12-31
1 1 26 PM₂.₅ [fine particles PM2.5] - RADIO [radiometry - beta ray absorption] µg/m³ No No 0 N N N N N N 30min 2003-09-01 2003-12-31
1 1 26 PM₁₀ [particles PM10] - RADIO [radiometry - beta ray absorption] µg/m³ Yes No 0 N N N N N N 30min 1995-10-21 2003-12-31
1 1 24 SPM [suspended particulate matter] - RADIO [radiometry - beta ray absorption] µg/m³ No No 0 N N N N N N 30min 1993-04-04 1995-10-20
1 1 38 WV [wind velocity] - OPEL [optoelectronic method] m/s No No 0 N N N N N N 1h 2004-01-01 2006-05-31
1 1 38 WV [wind velocity] - OPEL [optoelectronic method] m/s No No 0 N N N N N N 30min 1995-01-01 2003-12-31
1 1 38 WV [wind velocity] - OPEL [optoelectronic method] m/s No No 0 N N N N N N 10min 2004-01-01 2006-05-31
1 1 38 WD [wind direction] - OPEL [optoelectronic method] deg No No 0 N N N N N N 1h 2004-01-01 2006-05-31
1 1 38 WD [wind direction] - OPEL [optoelectronic method] deg No No 0 N N N N N N 30min 1995-01-01 2003-12-31
1 1 38 WD [wind direction] - OPEL [optoelectronic method] deg No No 0 N N N N N N 10min 2004-01-01 2006-05-31
1 1 38 WVm [short-term wind velocity maximum] - OPEL [optoelectronic method] m/s No No 0 N N N N N N 1h 2004-01-01 2006-05-31
1 1 38 WVm [short-term wind velocity maximum] - OPEL [optoelectronic method] m/s No No 0 N N N N N N 10min 2004-01-01 2006-05-31
1 1 38 WDm [short-term wind direction maximum] - OPEL [optoelectronic method] deg No No 0 N N N N N N 1h 2004-01-01 2006-05-31
1 1 38 WDm [short-term wind direction maximum] - OPEL [optoelectronic method] deg No No 0 N N N N N N 10min 2004-01-01 2006-05-31
1 1 46 p [atmospheric pressure] - APRESS [atmospheric pressure measurement] hPa No No 0 N N N N N N 1h 2004-01-01 2009-12-31
1 1 46 p [atmospheric pressure] - APRESS [atmospheric pressure measurement] hPa No No 0 N N N N N N 30min 1995-01-01 2003-12-31
1 1 0 h [relative air humidity (h. of air)] - SKIN [animal skin] % No No 0 N N N N N N 30min 1995-01-01 1996-03-01
1 1 45 h [relative air humidity (h. of air)] - CAP [capacitance sensor] % No No 0 N N N N N N 30min 1996-03-02 2003-12-31
1 1 43 GLRD [global radiation] - TDM [temperature difference method] W/m 2 No No 0 N N N N N N 30min 1995-01-01 2003-12-31
1 1 40 T2m [temperature 2m above terrain] - PT100 [resistance method] K No No 0 N N N N N N 30min 1995-01-01 2003-12-31
List of laboratories
Laboratory number 1 CHMI-Usti n/L AIM
pošt. přihrádka 2
400 11 Ústí nad Labem
Tel.: 472 706 053
 
E-mail: petr.goll@chmi.cz
List of data suppliers
Supplier number 1 ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí nad Labem
Tel.: 472 706 053
 
E-mail: petr.goll@chmi.cz