Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód: KNKOM
Identifikace ISKO: 163
Lokalita: Nové Kounice
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
neurčeno

Tel.:
 
E-mail:
Cíl měřicího programu
neurčeno
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Vesnice, budova, na okraji obce, mírný svah.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1972 01.08.1990
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 Hygienické a ekologické lab s.r.o.
Hradební 516/16
350 02 Cheb
Tel.: 603 368 175
 
E-mail: jedlicka@helcheb.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 Odd.ekolog.monit. - VÚLHM

15604 Jílovště Strnady
Tel.: 257921276
 
E-mail: sramek@vulhm.cz