Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód: KMLDM
Identifikace ISKO: 596
Lokalita: Mar.Lázně-Dimitrov
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
neurčeno

Tel.:
 
E-mail:
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
V Třebízského ulici v zahradě lázeňského domu Westend (dříve Dimitrov) 20m od vozovky.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 09.09.1982 06.07.1994
1 1 0 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 09.09.1982 05.07.1994
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 HS-Léčebné lázně a.s.-Mariánské Lázně
Masarykova 22
35329 Marianské Lázně
Tel.: 165/5611/290
 
E-mail:
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 Léčebné lázně-Mariánské Lázně a.s.
Masarykova 22
353 29 Mariánské Lázně
Tel.: 606956847
 
E-mail: