Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód: KKVTM
Identifikace ISKO: 641
Lokalita: K.Vary-Trocnov
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
neurčeno

Tel.:
 
E-mail:
Cíl měřicího programu
neurčeno
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
V zahradě láz. domu Brno.
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1979 01.04.1991
1 1 0 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1979 01.04.1991
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 OHS-Karlovy Vary
Bezručova 8
36021 Karlovy Vary
Tel.: 017/215655
 
E-mail:
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 Správa léčivých zdrojů a kolonád - Karlovy Vary

Karlovy Vary
Tel.:
 
E-mail: