Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód: KCHUM
Identifikace ISKO: 1817
Lokalita: Cheb-U hradu
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
Hyg. a ekolog.laboratoře s.r.o.
Hradební 16
350 02 Cheb
Tel.: 354 401 411, 603 368 175
 
E-mail: info@helcheb.cz
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Příst. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 0 SO₂ [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1981 31.12.2002
1 1 0 NOₓ [oxidy dusíku] - TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1983 31.12.2002
1 1 0 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1981 31.12.2002
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 Hygienické a ekologické lab s.r.o.
Hradební 516/16
350 02 Cheb
Tel.: 603 368 175
 
E-mail: jedlicka@helcheb.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 Hygienické a ekologické lab. s.r.o.
Hradební 16
350 02 Cheb
Tel.: 603 368 175
 
E-mail: jedlicka@helcheb.cz